Home

به شبکه اجتماعی تریدرهای مستقل خوش امدید

دیگه لازم نیست ده ها سایت را بگردین تا از منابع مختلف استفاده کنید.

ما سعی کردیم تمام این منابع را در سایت ای تی تی جمع کنیم و اگر چیز میزی کم بود بفرمایید و ما فراهمش میکنیم.

ابزارها و منابع موجود را جدی بگیرین. این ابزار میتونند به بهترین شکل ممکن به ترید شما کمک کنند.

در سایت ای تی تی همه ازاد هستند تفکرات خودشان را با دیگران تقسیم کنند .

تفکرات دیگران را محکوم نکنید. هر اشتباه یا ایده ای می تواند چراغ روشن اینده باشد. انها را خاموش نکنید.